Dorpsgrenzen

Geschiedenis Halsbân

Onderzoeksproject

Omgeving Pingjum

Histoarysk Wurkferbân

Historische kaarten

CBS

Voorzieningen

Wat was waar?

Dorpshuis De Nije Bân

Werk in uitvoering

Foto Archief

Pingjum maps

Hilarides Monument

Wikipedia

Historische wandeling

Geschiedenis