Onderzoeksproject

Dorpshuis De Nije Bân

Wat was waar?

CBS

Histoarysk Wurkferbân

Hilarides Monument

Voorzieningen

Historische wandeling

Dorpsgrenzen

Pingjum maps

Wikipedia

Foto Archief

Geschiedenis

Historische kaarten

Omgeving Pingjum

Werk in uitvoering

Geschiedenis Halsbân