Dorpsgrenzen

Pingjum maps

Histoarysk Wurkferbân

Voorzieningen

Sociale media

Geschiedenis Halsbân

CBS

Wikipedia

Werk in uitvoering

Onderzoeksproject

Historische wandeling

Foto Archief

Hilarides Monument

Omgeving Pingjum

Geschiedenis

Historische kaarten

Wat was waar?

Dorpshuis De Nije Bân