Dorpshuis De Nije Bân

Pingjum maps

Historische kaarten

Voorzieningen

Foto Archief

Omgeving Pingjum

Geschiedenis

Werk in uitvoering

CBS

Dorpsgrenzen

Geschiedenis Halsbân

Histoarysk Wurkferbân

Wikipedia

Hilarides Monument

Wat was waar?

Historische wandeling

Onderzoeksproject