Nieuws

nieuws@dorppingjum.nl

Vanaf 1 juni mag het Dorpshuis in principe weer open

Pingjum, 29 mei 2020
Aan verenigingen en andere gebruikers van het Dorpshuis,
Vanaf 1 juni mag het Dorpshuis in principe weer open. Voor bijeenkomsten van maximaal 30 personen en onder strikte voorwaarden. Sport, waaronder gym, yoga, kaarten en biljarten zijn waarschijnlijk vanaf 1 juli weer mogelijk, maar alleen op 1,5 meter afstand. Repetities van zangkoren en met blaasinstrumenten kunnen nog niet van start. Dat zal wel september worden. Dorpshuis Pingjum moet een Coronaprotocol voorleggen aan de Gemeente Súdwest-Fryslân. Daarin onder meer eisen voor gebruikers, zoals 1,5 meter afstand van elkaar, en hygiëne en schoonmaak voorschriften. Tevens moet het Dorpshuis aannemelijk maken hoe de gebruikers, de verenigingen, zich aan de voorschriften zullen houden. Hoe het Dorpshuis het protocol kan handhaven. De beperkende regels maken dat voorlopig bar en keuken nog niet opengaan. Dat betekent ook dat veel verenigingen nog geen gebruik zullen kunnen maken van de openstelling van het Dorpshuis.
Wie de zomermaanden toch wil kunnen vergaderen of op andere wijze gebruik zou willen maken wordt verzocht even contact op te nemen: info@dorpshuispingjum.nl of een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus van het Dorpshuis, Lammert Scheltestraat 12. Handig als u alvast in gaat op grootte van de groep, activiteit, datum van de bijeenkomst, en de 1.5 meter en dergelijke.
Het bestuur betreurt de vervelende gevolgen van de gedwongen sluiting van het Dorpshuis voor u als gebruiker sinds medio maart. De maand juni is gewoonlijk het einde van het seizoen voor de meeste verenigingen. Het bestuur van het Dorpshuis gaat de zomerperiode gebruiken om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen aan openstelling vanaf 1 september 2020. Tips van de zijde van de gebruikers zijn meer dan welkom.
Bestuursleden Dorpshuis
Nynke Arendz, Marie Visser, Steven Akker, Wilco Sijtsma, Anita Huhl, Ireen Dubel
   

Werkzaamheden deel Riegeweg en Nijenhuisweg 

Werkzaamheden deel Riegeweg en Nijenhuisweg 
Vanaf maandag 25 mei tot en met woensdag 01 juli 2020 is een deel van de Riegeweg, tussen de kruising met de Taekelaan en Riegeweg 12, en Nijenhuisweg bij Pingjum afgesloten voor het doorgaand verkeer. lees hier verder
Afsluiting wegen rondom Pingjum klik hier!

Bericht Huisartsenpraktijk ‘de Tsjasker’

 

Huisartsenpraktijk ‘de Tsjasker’

   

Aan alle patiënten van huisartsenpraktijk de Tsjasker

Corona in Nederland

Het corona-virus: het houdt de gemoederen in Nederland en de rest van de wereld erg bezig! De maatregelen die door de regering genomen zijn om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben een grote impact op het dagelijks leven. We weten dat het erg belangrijk is om de instructies goed te blijven opvolgen, maar we merken ook dat het veel groot en klein leed veroorzaakt,  lees verder klik hier

KOMENDE MAANDEN WERKZAAMHEDEN LANGS DE A7

Op diverse plaatsen langs de A7 werkt aannemer Visser & Smit Hanab in de berm om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig.

6 april tot en met 20 april - Tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum

Tussen het knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum werken we aan de weg. Het gaat om vluchthavens, vangrails, verkeersborden en asfalteringswerk.  Het wegverkeer zal hier lichte hinder van ondervinden, verder lezen klik hier

Sluiting Dorpshuis tot 1 juni vanwege Corona virus

In navolging van het advies van de landelijke overheid heeft het dorpshuisbestuur woensdag 25 maart 2020 besloten de sluiting van het dorpshuis in Pingjum te verlengen tot 1 juni 2020.
Het bestuur blijft de richtlijnen van de overheid volgen. Voor actueel nieuws kijk op de website van het dorpshuis: http://www.dorpshuispingjum.nl/
We zijn ons bewust van vervelende gevolgen voor het dorp en veel dorpsgenoten. Juist omdat het dorpshuis zo’n centrale plaats in neemt in de Penjummer mienskip voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden van eenieder in Pingjum. Daarom hebben we dit besluit genomen.

Kunstfestival Pingjum gaat niet door ivm Corona Virus

Lieve leden en gastexposanten
 
Helaas zien wij ons genoodzaakt om het Kunstfestival Pingjum af te blazen en te verplaatsen naar mei 2021. De gezondheidsrisico’s voor de deelnemende kunstenaars en bezoekers aan ons evenement vinden wij onverantwoord.
Met veel enthousiasme en inspiratie heeft de regiegroep hard gewerkt om er een prachtig programma van te maken. Meer dan 35 kunstenaars (verspreid over 17 locaties) waren zich al aan het voorbereiden. Om een indruk te krijgen van het programma, zit onderaan deze mail een link.
Wij bedanken elke betrokkene voor zijn of haar inzet en wij gaan ervanuit dat wij op jullie kunnen rekenen volgend jaar. (Precieze datum wordt nog bekend gemaakt.)
Namens het bestuur van Kunst Achter Dijken wensen we iedereen sterkte toe de komende tijd. Let goed op elkaar en laat kunst een troost zijn deze dagen.
Link naar filmpje en (facebook) site Kunst achter Dijken: https://www.facebook.com/KunstAchterDijken/
Namens het bestuur groeten en een fijne dag
Nadia Cornelisse
 

Himmeldei

Beste deelnemers van de Himmeldei, De getroffen maatregelen door het coronavirus raken ons allemaal. We hebben daarom besloten om de Himmeldei van 2020 per direct te annuleren. We hopen dat we in het voorjaar van 2021 weer op u mogen rekenen. Met vriendelijke groet,
Team Himmeldei SWF

It Leech basisshool

Beste Mensen

Op de website las ik het stuk over het sluiten van het dorpshuis t/m 13 april en dat de peuterspeelzaal vooreerst open blijft.

Vanuit de directie van de scholen van OT-Noord is inmiddels besloten dat met ingang van maandag 16 maart tot en met voor eerst vrijdag 20 maart de school gesloten is. De peuterspeelzaal neemt dit advies over en is dus de komende week ook gesloten. Hiermee vervalt dus ook de open dag van woensdag 18 maart.

Met vriendelijke groet,

 

Sluiting Dorpshuis tot en met Pasen vanwege Corona virus

Sluiting Dorpshuis tot en met Pasen vanwege Corona virus 

In navolging van het dringend advies van de Gemeente Súdwest-Fryslân aan alle dorpshuizen in de Gemeente heeft het dorpshuisbestuur zaterdag 14 maart 2020 besloten het dorpshuis in Pingjum per direct te sluiten tot en met maandag 13 april (het Paasweekend). De peuterspeelzaal volgt de richtlijn van de school en is tot nadere orde wel open. Het bestuur houdt de gemeentelijke richtlijnen nauwlettend in de gaten. Mogelijk volgen later aanpassingen. Voor actueel nieuws kijk op de website van het dorpshuis: http://www.dorpshuispingjum.nl/ We zijn ons bewust van vervelende gevolgen voor het dorp en veel dorpsgenoten. Juist omdat het dorpshuis zo’n centrale plaats in neemt in de Penjummer mienskip voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden van eenieder in Pingjum. Daarom hebben we dit besluit genomen.  

GEEN ! Eetgroep op donderdag 26 maart 2020

Beste dorpsgenoten, Deze maand geen bijeenkomst van onze eetgroep. Op last van de gemeente moeten in Súd-Westfryslân alle sociale ontmoetingsplaatsen worden gesloten!   Hopelijk kan het in april wel doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Bep,Carla, Gitta, Pascale en Gré

Jazzconcert in café de Hollandse Kus

GAAT NIET DOOR WEGENS DE CORONA-CRISIS  
  Er klinkt weer jazz in Pingjum  Eerste optreden van het nieuwe Pingjum jazzquartet onder leiding van Bob Driessen met als gast Sandra van der Meer, zang.  Jazzconcert in café de Hollandse Kus op donderdag 26 maart  Op donderdag 26 maart om 20.30 u. speelt het Pingjum jazzquartet o.l.v. Bob Driessen in  café de Hollandse Kus op de Grote Buren te Pingjum. De bezetting is: Bob Driessen, saxen; Kees de Groot, gitaar; Willem van Elsacker, bas;  Richard Kolle, drums. Gast is zangeres Sandra van der Meer. Zij zingt jazzsongs en Franse chansons, die met dit quartet heel jazzy klinken. De toegang is € 10,- . Kaarten ter plekke te koop of te bestellen via telefoonnummer 06-10166701.  

Kunst achter de dijken 2 en 3 mei

  Schilders, fotografen, muzikanten, dansers, beeldhouwers bevolken op zaterdag 2 en zondag 3 mei 2020 weder in grote getale het jaarlijkse kunstfestival  van onze kunstenaarsvereniging Kunst Achter Dijken. Allerlei locaties in Pingjum stellen hun accomodaties ter beschikking  voor dit bijzondere gebeuren. Evenals het vorige jaar wordt er voor de belangstellenden een passe-partout uitgereikt ad.€.3.- pp en voor kinderen is het ook weer gratis. Komt allen en kijk op de Facebookpagina Kunst Achter Dijken.

Nieuwe subsidieregeling Ut de Mienskip

Maak je mienskipsinitiatief, wens of idee mogelijk met de subsidieregeling Ut de Mienskip! Een eenvoudige regeling om bovenlokale initiatieven uit dorpen en steden te ondersteunen, hier verder lezen    

Koffietafel 55+

Koffietafel 55+ Smikkelen en smullen van allerhande lekkernijen met deze traditionele 55+ koffietafel. Het eten staat klaar, dus schuif aan en geniet.
Op: Zaterdag 8 februari Dorpshuis Tijd: Start 17:00 Kosten: €10,- p.p.
Opgave: Vóór 3 februari*

graag via e-mail adres  kk-pingjum@outlook.com

Kulturele Kommissie Activiteiten

Hier de lijst voor de komende activiteiten van de Kulturele Kommissie Deze activiteiten staan vast; voor eventuele extra activiteiten tussendoor delen wij een nieuwe flyer uit. Volg ons ook op facebook!

de voorstelling Kerk van Klei te Witmarsum

In muzikale foarstelling op lokaasje oer it lânskip, lânskipspine en it libben yn de Lytse Bouhoeke  klik op deze link een lees verder

KERK VAN KLEI

voorstelling 9-10-15-16 november 2019 aanvang 20:00

Glasvezel in Pingjum

Aan: Dorpsgenoten in Pingjum

U I T N O D I G I N G

 Informatieavond:    De Fryske Mienskip op Glas / Glasvezel buitenaf   De Fryske Mienskip op Glas / Glasvezel buitenaf organiseert een lokale informatieavond waarop zij, heel specifiek voor de bewoners van Pingjum, het belang van het project en de toekomstige rol van internet nog eens toelichten en inzicht geven waarom glasvezel daarvoor zo belangrijk is. Er is heel veel informatie toegestuurd, maar inmiddels weten we dat het beter werkt om mensen persoonlijk een toelichting te geven. Glasvezel start de avond met een korte presentatie, tijdens de infoavond geven ze aan u wat extra informatie. Daarna is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Datum:     maandag 23 september 2019 Tijd: 20:00 uur  Locatie: Dorpshuis “De Nije Bân” Lammert Scheltesstraat 12
De koffie staat klaar !
   

Garage Verkoop Pingjum

Op 28 september a.s. willen wij in Pingjum een garage/tuin en schuurverkoop gaan organiseren. Wij hopen dat er op die dag veel mensen zullen zijn die hieraan meedoen en die op eigen erf hun overbodige spulletjes gaan verkopen. Wij zullen zorgen voor de publiciteit in en buiten Pingjum. En voor de flyers met de adressen van alle deelnemers. Hiertoe krijgt u half augustus een formulier om u op te geven als deelnemer en waarop u adres ook duidelijk moet worden vermeld. De kosten zijn €3 per adres.   Feikje Folkertsma, Geertje Colman, Carla Posthuma (06-37435396)

Wijn proeven

Op vrijdagavond 23 augustus 2019: blind wijn proeven in de Kerkstraat, georganiseerd door Piet & Gerrit. Piet heeft 8 wijnen uitgezocht om blind te proeven. Tussen 17:30 en 18:00 start het wijnproeven, verzamelen in de Kerkstraat 21 te Pingjum. Tijdens de wijnproeverij is er stokbrood om de smaak van de verschillende wijnen te neutraliseren. Na de wijnproeverij serveren wij verschillende hapjes zoals verschillende kaasjes, harde droge worst, stokbrood met kruidenboter en een klein warm hapje Chili con carne. De prijs van de wijn proeverij en de hapjes is 10 euro p.p. Zou u dit in een envelop willen doen en aan ons willen overhandigen op de dag zelf a.u.b.   Piet & Gerrit – Kerkstraat 21 of per mail: post@us-thus.nl – of telefoonnummer: 0517-852769.     Belangrijke informatie Tijden het wijnproeven staan er drie ijzeren emmertjes om de wijn die je proeft uit te spugen, of niet, de keus is aan u! (hou er rekening mee dat er tot 14% alcohol in de wijn kan zitten)   Met vriendelijke groeten Piet & Gerrit            

De avond4daagse

De Avond4daagse  3, 4, 5, 6, juni 2019

Startplaats: Dorpsschoolhuis “De Nije Bân”

Starttijd: 10 km om 18:00 uur en  5 km om 18:30 uur,                                         Informatie: Tel. 0515-579253 Organisatie: Dorpsbelang