Activiteiten

Ljochtkuier Witmarsum

Avondvierdaagse

Podium Pingjum

Jeugdhonk

De Merke

Dorpshuis De Nije Bân

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Eetgroep

Sjoelen en Klaverjassen

KV Jan Reitsma Pingjum

Halsbânsjongers

Open Lunch

Historische wandeling

Midzomereten