Activiteiten

Eetgroep

Halsbânsjongers

De Merke

Ljochtkuier Witmarsum

Jeugdhonk

Midzomereten

Dorpshuis De Nije Bân

Sjoelen en Klaverjassen

Podium Pingjum

KV Jan Reitsma Pingjum

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Open Lunch

Historische wandeling

Avondvierdaagse