Activiteiten

Midzomereten

KV Jan Reitsma Pingjum

Ljochtkuier Witmarsum

Eetgroep

Jeugdhonk

Historische wandeling

Dorpshuis De Nije Bân

Muurkaatsen

De Merke

Open Lunch

Podium Pingjum

Avondvierdaagse

Halsbânsjongers

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Sjoelen en Klaverjassen

Straatkaatsen