Activiteiten

Sjoelen en Klaverjassen

Open Lunch

Podium Pingjum

De Merke

Eetgroep

Jeugdhonk

Midzomereten

Avondvierdaagse

Historische wandeling

KV Jan Reitsma Pingjum

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Halsbânsjongers

Dorpshuis De Nije Bân

Ljochtkuier Kimswert