Activiteiten

De Merke

Sjoelen en Klaverjassen

Podium Pingjum

Open Lunch

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Avondvierdaagse

Midzomereten

Ljochtkuier Witmarsum

Jeugdhonk

KV Jan Reitsma Pingjum

Muurkaatsen

Straatkaatsen

Dorpshuis De Nije Bân

Historische wandeling

Halsbânsjongers

Eetgroep