Activiteiten

KV Jan Reitsma Pingjum

Ljochtkuier Witmarsum

Midzomereten

Jeugdhonk

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Open Lunch

De Merke

Sjoelen en Klaverjassen

Podium Pingjum

Avondvierdaagse

Eetgroep

Dorpshuis De Nije Bân

Historische wandeling

Halsbânsjongers