Activiteiten

Straatkaatsen

KV Jan Reitsma Pingjum

Muurkaatsen

Eetgroep

Podium Pingjum

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Midzomereten

Open Lunch

Avondvierdaagse

De Merke

Ljochtkuier Witmarsum

Sjoelen en Klaverjassen

Dorpshuis De Nije Bân

Halsbânsjongers

Jeugdhonk

Menu