Activiteiten

Straatkaatsen

Midzomereten

Eetgroep

Podium Pingjum

De Merke

Avondvierdaagse

Muurkaatsen

Halsbânsjongers

Ljochtkuier Witmarsum

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Jeugdhonk

Sjoelen en Klaverjassen

Dorpshuis De Nije Bân

Open Lunch

KV Jan Reitsma Pingjum

Menu