Activiteiten

Muurkaatsen

Dorpshuis De Nije Bân

Avondvierdaagse

De Merke

KV Jan Reitsma Pingjum

Open Lunch

Straatkaatsen

Halsbânsjongers

Midzomereten

Sjoelen en Klaverjassen

Jeugdhonk

Ljochtkuier Witmarsum

Eetgroep

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Podium Pingjum

Menu