Activiteiten

KV Jan Reitsma Pingjum

De Merke

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Dorpshuis De Nije Bân

Halsbânsjongers

Jeugdhonk

Avondvierdaagse

Podium Pingjum

Midzomereten

Eetgroep

Sjoelen en Klaverjassen

Open Lunch

Historische wandeling

Ljochtkuier Witmarsum