Activiteiten

KV Jan Reitsma Pingjum

Kunst Achter Dijken Festival Waailand

Avondvierdaagse

Podium Pingjum

Sjoelen en Klaverjassen

Eetgroep

Halsbânsjongers

Midzomereten

Muurkaatsen

De Merke

Straatkaatsen

Dorpshuis De Nije Bân

Ljochtkuier Witmarsum

Open Lunch

Jeugdhonk

Menu