Sport- en recreatieveld

Sinds ongeveer het jaar 2000 is in ons dorp de Werkgroep Sport en Recreatie actief. In vrij korte tijd werden door de werkgroep een jeugdhonk, een tennisbaan, een basketbalveld en een jeu de boule baan gerealiseerd. De nu nog in Pingjum woonachtige leden van de werkgroep zijn Johan Visser, Michel Dil, Yvonne Syswerda en Johan Schroor.

Formele eigenaar van de voorzieningen is de Vereniging Dorpsbelang Pingjum. Afgesproken is dat Dorpsbelang de verantwoordelijkheid voor het beheer van de verschillende voorzieningen op zich zal nemen. Waarschijnlijk zal hiervoor in 2011 een commissie geformeerd worden.
Een deel van de onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd door de gemeente: de graswal rond het jeugdhonk en de heg bij het jeugdhonk.
 
Het beheer over het jeugdhonk is overgedragen aan het bestuur van het Jeugdhonk. Het Jeugdhonk en Dorpsbelang hebben de afspraken over het beheer vastgelegd.
 
Sinds 1973 beschikt Pingjum over een multifunctioneel sportveld. In het begin huurde het dorp het sportveld van een boer, later werd de gemeente eigenaar. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het onderhoud (met uitzondering van speciale voorzieningen zoals de tennisbaan, de paardenbak, de baskets en de doelen).

In 2010 heeft het sportveld nog een drastische opknapbeurt gehad. Het middelste gedeelte, waar de voetbaldoelen zijn geplaatst mag door iedereen vrij gebruikt worden voor sport en spel, zo ook de tennisbaan, basketbalveld en de jeu de boule baan. Het achterste gedeelte wordt gehuurd door de kaatsvereniging. Eenmaal per jaar huurt de Kulturele Kommissie het hele veld voor de Penjumer Merke.

In 2015 heeft dorpsgenoot Michel Dil aan Pingjum een kunstwerk geschonken. Iedereen die vanaf Witmarsum het dorp binnen komt ziet het staan aan de rand van het sportveld. Het is zo stevig gemaakt dat er ook op gezeten, geklommen, gespeeld en gegleden kan worden, dus verschillende dimensies van plezier. Lees hier wat Michel bewogen heeft en bekijk de close-up.

DSCF4968 basketbal (dorpsvoorzieningen) jeugdhonk (jeugd) DSCF5055DSCF4374

CONTACT:

Michel Dil
micheldil@hotmail.com
0517-579293