Peuterspeelzaal

Pingjum heeft een peuterspeelzaal. Deze werd opgericht in december 1975 op initiatief van enkele dorpsbewoners. Sinds november 1985 is de officiële naam “De Penjumer Ulefeltsjes”. De huisvesting van de Ulefeltsjes was lange tijd in De Gouden Hoep aan het Kerkpad.

Vanaf januari 2013 spelen de peuters van Pingjum in het nieuwe dorpshuis De Nije Bân. In hetzelfde jaar is de organisatie van de speelzaal overgenomen door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).

De peuters hebben hun eigen lokaal waar ze twee keer per week al spelend kunnen leren. Het leren is voornamelijk gericht op het leren omgaan met leeftijdsgenoten (sociale interactie) en de kennismaking met ontwikkelingsmateriaal voor het stimuleren van de grove en fijne motoriek. De activiteiten die de kinderen aangeboden krijgen door de enthousiaste leidster zijn aangepast aan de leeftijden van de kinderen (van 2 tot 4 jaar).

Bovendien wordt er elke peuterochtend voorgelezen en natuurlijk veel vrijgespeeld met onder andere de poppen, de blokken en de auto’s. Elke peuterochtend wordt er naar gestreefd om naar buiten te gaan. Op het speelplein buiten spelen de kinderen op fietsjes en driewielers en in de zandbak. Zo nu en dan wordt er gegymd met de peuters.

Al met al is het een heerlijke plek voor peuters om een ochtend door te brengen. Er is professionele leiding die zeer gemotiveerd is om de kinderen een leuke, speelse en leerzame ochtend te bieden.

U bent van harte welkom om een keertje te komen kijken tijdens een ochtend.

Download de brochure over De Penjumer Ulefeltsjes van SKF voor meer informatie.

Openingstijden:
Woensdag- en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

Locatie:
Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12, Pingjum.

Leidster:
Trynke Huismans.

Oudercommissie:
Saskia Boersma (voorzitter), Adri Voskamp (secretaris) en Angelique Wiersma en Sjoukje Elgersma (algemene OC-leden).

CONTACT:

Eline Bootsma
bootsma@kinderopvangfriesland.nl
0517-380681