Windpark A7

Windpark A7 is een windmolenpark langs de Rijksweg A7 ter hoogte van Witmarsum – Pingjum. Het park is 7 mei 2009 geopend door toenmalig Minister van VROM Jacqueline Cramer. Het park bestaat uit vier in een lijnopstelling geplaatste windmolens met een masthoogte van 78 meter. Windpark A7 is aangelegd ter vervanging van twaalf verouderde, verspreid staande tweewiekers die in de jaren ’80 in de kop van Friesland zijn neergezet. De oude molens wekten energie op voor 850 huishoudens, het nieuwe park kan energie opwekken voor 10.000 huishoudens.