testpagina coöperatie

Sinds 2014 heeft Pingjum een coöperatie met als belangrijkste doel het versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving. Met de inkomsten uit de energiecoöperatie Pingjum worden ook andere dorpsinitiatieven ondersteund.

Nieuwe ideeën voor coöperatie-initiatieven zijn van harte welkom. De coöperatie telt ongeveer 100 leden. De contributie is 5 euro per jaar en voor huisgenoten 2,50. Vanaf de oprichting is het doel geweest een coöperatiemolen te realiseren. Het huidige provinciale beleid maakt dit helaas onmogelijk. Wel wordt er gewerkt aan een plan voor één of meer ‘zonnedaken’ voor dorpsgenoten die niet in de gelegenheid zijn zelf zonnepanelen te plaatsen.

De coöperatie telt momenteel vier actieve onderdelen:

De onderdelen functioneren zelfstandig en hebben 1 x per maand een gezamenlijk overleg.

Word ook lid van de coöperatie.

Geen ALV maar een Jaarverslag incl. de financiële verantwoording 2019/2020

Het bestuur en de leden van het afstemmingsoverleg hebben besloten dat er, in verband met de Coronacrisis, in 2020 geen ALV wordt gehouden. Daarvoor in de plaats is er besloten om een jaarverslag incl. een financiële verantwoording aan te bieden aan de leden van de Coöperatie Pingjum.

Onder de tegel “Bestuurszaken” op deze website vind u het jaarverslag, jaarrapportage, Balans en de Winst- en Verliesrekening.

Met vriendelijke groet,

Jos Fries

Secretaris van de Coöperatie Pingjum